Michał Badowski

radca prawny

Ochrona praw człowieka to jedno z pól moich zainteresowań. Doradzam podmiotom, które chcą wnieść skargę do ETPC i uzyskać słuszne zadośćuczynienie.
[Więcej >>>]

Wnieś skargę

Maj 2018

Wstęp

Michał Badowski08 maja 2018Komentarze (0)

Europejski Trybunał Praw Człowieka jest sądem międzynarodowym, powołanym do rozpatrywania skarg składanych przez osoby, które utrzymują, że naruszono ich prawa zagwarantowane w Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 4 listopada 1950 roku. Konwencja jest umową międzynarodową, na podstawie której państwa należące do Rady Europy zobowiązały się do poszanowania wymienionych w niej praw […]