Michał Badowski

radca prawny

Ochrona praw człowieka to jedno z pól moich zainteresowań. Doradzam podmiotom, które chcą wnieść skargę do ETPC i uzyskać słuszne zadośćuczynienie.
[Więcej >>>]

Wnieś skargę

Bez kategorii

Spóźniona sprawiedliwość

Michał Badowski13 sierpnia 2018Komentarze (0)

 Zgodnie ze znanym powiedzeniem „spóźniona sprawiedliwość to żadna sprawiedliwość” (W. E. Gladstone). Słowa te wydają się adekwatne do stanu prawnego obowiązującego w RP przez długi czas, bowiem do 17 września 2004 roku, kiedy to weszła w życie ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora […]

Wstęp

Michał Badowski08 maja 2018Komentarze (0)

Europejski Trybunał Praw Człowieka jest sądem międzynarodowym, powołanym do rozpatrywania skarg składanych przez osoby, które utrzymują, że naruszono ich prawa zagwarantowane w Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 4 listopada 1950 roku. Konwencja jest umową międzynarodową, na podstawie której państwa należące do Rady Europy zobowiązały się do poszanowania wymienionych w niej praw […]