Michał Badowski

radca prawny

Ochrona praw człowieka to jedno z pól moich zainteresowań. Doradzam podmiotom, które chcą wnieść skargę do ETPC i uzyskać słuszne zadośćuczynienie.
[Więcej >>>]

Wnieś skargę

Wstęp

Michał Badowski08 maja 2018Komentarze (0)

Europejski trybunał praw człowiekaEuropejski Trybunał Praw Człowieka jest sądem międzynarodowym, powołanym do rozpatrywania skarg składanych przez osoby, które utrzymują, że naruszono ich prawa zagwarantowane w Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 4 listopada 1950 roku. Konwencja jest umową międzynarodową, na podstawie której państwa należące do Rady Europy zobowiązały się do poszanowania wymienionych w niej praw i wolności. Rzeczpospolita Polska ratyfikowała Konwencję w dniu 19 stycznia 1993 roku. Z kolei deklaracja o uznaniu została złożona przez Polskę w dniu 1 maja 1993 roku.

Nie budzi wątpliwości, że to jedna z najważniejszych umów międzynarodowych wiążących Polskę.  Od 25 lat wywiera ona rzeczywisty wpływ nie tylko na przestrzeganie praw człowieka, praktykę stosowania prawa przez organy państwowe, ale również decyduje o  treści obowiązującego prawa. Ochrona praw gwarantowanych w Konwencji miałaby w istocie charakter pozorny, gdyby nie instrument w postaci skargi indywidualnej na naruszenie praw człowieka przez Państwo – stronę Konwencji.

Pod względem liczby wnoszonych skarg Polska przez długi czas plasowała w ścisłej czołówce, obecnie zajmuje  10 miejsce  pod względem liczby spraw zawisłych przed Trybunałem w 2017 roku. Tak znaczna liczba wnoszonych skarg z jednej strony świadczy o zaufaniu, jakim obywatele RP darzą Trybunał, z drugiej strony zaś wskazuje na skalę niezadowolenia z rozstrzygnięć wydawanych przez sądy krajowe.

Wprawdzie wniesienie skargi nie wymaga tzw. przymusu adwokacko-radcowskiego, a mianowicie nie musi być sporządzona przez przedstawicieli tych zawodów prawniczych, to nie jest wskazane samodzielne wniesienie skargi przez podmiot niefachowy z następującego powodu.

W pierwszej kolejności ETPC bada bowiem dopuszczalność skargi, przy czym efektywnym instrumentem służącym zmniejszeniu liczby spraw zawisłych w Trybunale jest możliwość orzekania w składzie jednego sędziego. W samym 2017 roku w ten właśnie sposób zakończono rozpatrywanie 49 400 spraw, które zostały uznane za niedopuszczalne (wzrost o 36%). Takie rozstrzygnięcie jest ostateczne i niezaskarżalne.

Warto zatem zadbać o zredagowanie skargi i reprezentację przez profesjonalnego pełnomocnika.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem michal.badowski@blochkancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Następny wpis: