Michał Badowski

radca prawny

Ochrona praw człowieka to jedno z pól moich zainteresowań. Doradzam podmiotom, które chcą wnieść skargę do ETPC i uzyskać słuszne zadośćuczynienie.
[Więcej >>>]

Wnieś skargę

O mnie

Nazywam się Michał Badowski i jestem radcą prawnym współpracującym z kancelarią mec. Leszka Blocha. W latach 2005-2008 odbyłem aplikację prokuratorską przy Prokuraturze Okręgowej w Lublinie, gdzie jednocześnie zatrudniony byłem na stanowisku aplikanta etatowego z uprawnieniem do popierania aktu oskarżenia przed sądem.

W 2014 roku złożyłem z wyróżnieniem egzamin radcowski. Aspirując do wykonywania zawodu sędziego przez lata  zajmowałem stanowiska związane ze stosowaniem prawa w sądownictwie administracyjnym i powszechnym. Moje zainteresowania zawodowe koncentrują się m.in. wokół ochrony praw człowieka.

Od 2017 roku wpisany jestem na listę radców prawnych reprezentujących skarżących przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu w indywidualnych sprawach osób fizycznych.